Utökad B - Personbil

Utökad B-behörighet är en variant av det vanliga B-körkortet. Skillnaden ligger i att du med utökad B kan dra tyngre fordonskombinationer än med ett vanligt B-körkort.

Om du redan har B-körkort kan du göra ett särskilt körprov för att få utökad B-behörighet. Du kan även välja att ta utökad B samtidigt som du tar ditt vanliga B-körkort.

För att få utökad B-behörighet om du redan har B-körkort krävs att:

1. Du har körkort med behörighet B.
2. Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
3. Du har fyllt 18 år.
4. Du har gjort ett godkänt körprov.
5. Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området. Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.

För att få utökad B-behörighet samtidigt som du tar ett B-körkort krävs att:

1. Du har ett giltigt körkortstillstånd.
2. Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
3. Du har fyllt 18 år.
4. Du har gått riskutbildning och båda delarna är giltiga.
5. Du har gjort ett godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov). Körprovet består då av två delar där den ena delen avser utökad B.
6. Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området. Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.