BE - Personbil

Körkortsbehörigheten BE ger rätt att köra personbilar eller lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg och en eller flera släpvagnar kopplat till sådan bil, förutsatt att släpvagnens eller släpvagnarnas sammanlagda totalvikt inte överstiger 3 500 kg.

För att få ett BE-körkort finns det sex krav du behöver uppfylla:

1. Du har svenskt körkort med B-behörighet.
2. Du har körkortstillstånd.
3. Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
4. Du har fyllt 18 år.
5. Du har gjort ett godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov).
6. Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området. Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.